Privacy

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Kim Van Oncen.

Kim Van Oncen levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Kim Van Oncen behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Kim Van Oncen.

Kim Van Oncen sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Kim Van Oncen en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Kim Van Oncen. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Kim Van Oncen en uzelf.

Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Kim Van Oncen worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Kim Van Oncen in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op mijn nieuwsbrief

Let’s meet up on Instagram for lots of laughs together

Yes please

No thanks, laughing gives me wrinkles

Blijf op de hoogte, schrijf je in op mijn nieuwsbrief